Regulamin kąpieliska

REGULAMIN KĄPIELISKA NA OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM NOWY DWOREK


1. Kąpielisko obejmuje teren linii brzegowej w obrębie pomostu plażowego, pomost plażowy oraz miejsce wytyczone przez bojki na powierzchni wody.

2. Kąpielisko jest strzeżone przez ratownika wodnego w okresie 24.06.2023 – 20.08.2023 godzinach 10:00 – 18:00. Brak ratownika na kąpielisku oznacza, że miejsce to nie jest w tym momencie strzeżone i korzystanie z niego jest na własną odpowiedzialność.

3. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem RATOWNIK

4. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika

5. Dzieci do lat 7 przebywają na terenie kąpieliska tylko pod opieką osób dorosłych. Przebywanie w wodzie dzieci poniżej 12 lat odbywa się tylko w obecności opiekuna.

6. Wstęp na teren kąpieliska dzieci i młodzieży przebywającej na koloniach i obozach dozwolony jest tylko w zorganizowanych grupach liczących do 15 osób pod opieką 1 osoby dorosłej

7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających.

8. W okresie wakacji wędkowanie z pomostu jest zabronione.

9. Śmieci i odpady należy składować specjalnie wyznaczonych pojemnikach na śmieci. Wrzucanie niedopałków papierosów i pustych butelek do jeziora jest surowo zabronione.

10. Korzystanie z toalet jest ujęte w cenie wejścia na ośrodek i uprasza się o zachowanie w nich czystości.

11. Wprowadzanie psów na teren kąpieliska jest niedozwolone, a na terenie przylegającym do kąpieliska mogą się one znajdować jedynie w smyczy i w kagańcu. Kąpiel psów w jeziorze na terenie kąpieliska jest surowo zabroniona.

12. Osobom przebywającym na terenie kąpieliska nie wolno:
◦ przekraczać oznaczonej strefy, jeżeli nie umieją pływać
◦ wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika
◦ niszczyć urządzenia i sprzęt znajdujący się na terenie kąpieliska
◦ zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody
◦ wjeżdżać pojazdami
◦ zaśmiecać teren
◦ używać w czasie kąpieli środków do mycia ciała i szamponów

13. Osoby dewastujące urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów ośrodka zostaną poproszone o opuszczenie go a w przypadku stawiania oporu przekazane Policji

15. Dane:
Open Group SC. Tomasz Bińczycki, Dorota Bińczycka, ul. Świerkowa 7, 66-200 Świebodzin. Telefon do recepcji ośrodka: 691 673 655.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie, tel. 68 38 243 54.

Woda w kąpielisku przy OW Nowy Dworek jest przydatna do kąpieli (decyzja dostępna w recepcji ośrodka), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.07.2017 - Prawo wodne.

Oferta

Kontakt

E-MAIL

biuro@nowydworek.com.pl

TELEFON:

+48 691 673 655 - recepcja
(czynna w godzinach 9:00 - 19:00)
+48 500 156 866 - oferta grupowa


E-MAIL:

biuro@nowydworek.com.pl

KONTO:

Santander Bank
58 1090 1593 0000 0001 1019 7283

ADRES:

Siedziba: Open Group SC, ul. Świerkowa 7, 66-200 Świebodzin

Ośrodek: OW Nowy Dworek, 66-200 Świebodzin

GPS

GPS N52° 19' 57.7725"

E15° 29' 48.0469"

Wykonanie Rekart.pl